Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Tổ số lệnh mua toàn sàn Hastc là 5.875 lệnh đặt mua 8,056,900 CP, lệnh mua bình quân là 1,371 CP. Có tất cả 1,900 lệnh đặt bán 4,014,100 CP. Bình quân lệnh bán là 2,113 CP. Tỷ lệ lệch B/M là 1.54 tức lệnh bán bình quân lớn gấp 1,54 lần lệnh mua. Các cổ phiếu mất thanh khoản trong phiên giao dịch này: KMF, L62, LUT, C92, B82, HLY, CID, NPS, LBE, và luôn là HSC. Số liệu sau xử lý được sắp xếp ưu tiên cho cột Mua - Bán theo chiều chênh lệch âm lớn.

Trong chủ nghĩa duy vật biện chứng, Các Mác nói hiện tượng đôi khi không thể hiện đúng bán chất trong phạm trù "bản chất và hiện tượng" của mình, ơ đây việc thị trường (Hastc-index) tăng điểm đã không dựa trên bản chất của vấn đề.

Kể từ khủng hoảng, hàng chục cổ phiếu trên sàn này mất tính thanh khoản, do vậy phân tích kỹ thuật thể hiện xu thế không còn chính xác vì thực tế diễn ra kinh khủng hơn đồ thị thể hiện thông thường nhưng ít ra chúng ta cũng chọn cho mình một cái nhìn dài hạn của thị trường. Nỗ lực chống lại xu thế của ACB bất thành HaSTC-Index tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.

Các cổ phiếu không có giao dịch trong ngày: B82, C92, CID, CJC, DST, HBE, HSC, HUT, KMF, LBE, LTC, LUT, NPS, SD3, SD7, SNG, VC6 và VE9. tâm điểm chú ý vẩn là cổ phiếu ACB của ngân hàng Á Châu.

Theo thông báo sàn HOSE sau ”sự cố” vẩn tiếp tục ngừng giao dịch. Các CP không có giao dịch trong ngày: CMC, HUT, S12, HTP, SD3, SD2, C92, SNG, NPS, DST, LBE, MCO, B82, VE9, LUT, CAP, VC6, NGC, PSC, VBH và HSC. Tâm điểm chú ý là cổ phiếu ACB với lệnh mua bình quân 4.364 CP, lệnh bán BQ 2.137; tỷ lệ lệch là 0.49 rõ ràng rất có thể các nhà đầu tư lớn đang mua vào cổ phiếu này.

Các CP không có giao dịch trong phiên xếp theo thứ tự áp lực bán ra: SD7, SD9, S96, KMF, GHA, MIC, HUT, S12, HTP, SD3, HBE, SD2, MEC, LTC, C92, HCT, SNG, DAC, B82, NPS, SAP, DST, MCO, LBE, CID, HPS, LUT, PJC, PVE, PSC, HLY, CAP, BHV, S91, VBH, NGC, HSC, VTL. Theo thông báo, sàn HOSE bị sự cố sập sàn nên huy kết quả giao dịch trong ngày.

Các CP không có giao dịch trong phiên này, xếp theo thứ tự áp lực bán ra: HUT, CMC, SDA, KMF, S12, DCS, VTS, HBE, SDD, C92, PTS, HTP, GHA, SD2, DAC, MEC, SD3, HCT, LTC, SNG, TPH, NPS, DST, RCL, S55, VNR, MCO, CID, LBE, B82, VE9, HPS, VC6, BHV, DTC, CAP, PSC, HLY, NGC, HSC, VTL.

Các CP không có giao dịch trong ngày : KMF, GHA, SDA, VC3, DCS, HUT, S12, HBE, VC5, SIC, C92, VC6, HTP, DST, DAC, SD2, SNG, HCT, SD5, NPS, B82, SGD, LBE, HLY, PJC, LUT, BHV, DTC, PSC, HSC. Trong đó CP HSC thường xuyên không có giao dịch nhiều tháng nay.

Các CP không có giao dịch trong ngày (có lệnh bán lớn nhưng không có lệnh đặt mua):B82, BHV, C92, CAP, CID, CMC, DST, DTC, EBS, GHA, HBE, HCT, HLY, HPS, HSC, HUT, KMF, LBE, LTC, LUT, NPS, PJC, PVC, RCL, S12, S55, S96, SAP, SD2, SD3, SD5, SGD, SNG, STP, TPH, VBH, VC3, VC6, VE9. Số liệu còn lại là của tòan bộ các CP có giao dịch


 1   2   3/4   4 

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.