Thứ tư - 24.04.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Chứng khoán
Những thông tin thuận lợi đang chuyển nhiệt vào sàn đi cùng với sự chọn lọc đáng chú ý.

Xử lý số liệu thống kê sàn HaSTC

Phân tích quy mô mua bán các cổ phiếu sàn HOSE ngày 25/04/2008 để tìm phương án ứng xử cho từng cổ phiếu

Xu hướng chính của cả hai chỉ số HaSTC-Index và Vn-Index vẩn đang giảm dù giá cổ phiếu trên 2 sàn đã giảm khá mạnh. Dự kiến sẽ có nổ lực hồi phục trong một vài phiên tới đây khi chạm mức hổ trợ mạnh.Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.