Thứ hai - 20.05.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 13.540 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 29.878.560 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 997,89%, Bình quân 2.207CP/Lệnh. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 25.106 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 68.022.550 đơn vị, so với phiên trước giảm - 11,64%, Bình quân 2.709CP/Lệnh. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -38.143.990 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -74.261.530 chứng khoán. Tỷ lệ lệch B/M toàn thị trường là 1.23. KL khớp trong phiên liên tục chiếm 65%/Tổng khối lượng. Chi tiết....

Vn-Index đóng cửa còn 435.79 điểm sau khi để mất -9.8 điểm tương đương -2.2% với Khối lượng giao dịch khớp lệnh rất cao 23,590,880 CP Giá trị 901B đồng, Khối lượng kể cả giao dịch thỏa thuận là 23,975,400 CP. Đợt 1: VN-INDEX: 436.17 ▼-9.42 (-2.11%) KL: 7,827,820 - Giá trị: 350B, Đợt 2: VN-INDEX: 435.4 ▼-10.19 (-2.29%)KL: 22,845,160 - Giá trị GD: 873B, Đợt 3: VN-INDEX: 435.79 ▼-9.8 (-2.2%) KL: 23,590,880 - Giá trị: 901B - một điểm xác nhận quá tốt. Trong phiên này nhà đầu tư nước ngoài mua vào 3,271,840 CP, bán ra 2,300,340CP chênh lệch 971,500CP. 1 cổ phiếu mất thanh khoản trong phiên này. Chi tiết ....

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 1.831 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 2.721.450 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 26,77%, bình quân 1.486CP/lệnh. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 29.424 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 76.982.980 đơn vị, so với phiên trước giảm - 25,71%, bình quân 2.626CP/lệnh. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -74.261.530 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -101.482.820 chứng khoán. Tỷ lệ lệch bình quân B/M toàn thị trường là 1.76 tức lệnh bán lớn hơn lệnh mua 1.76 lần. Khối lượng trong phiên liên tục tương đương 46% tổng khối lượng giao dịch. Chi tiết ...

Phiên 1: 451.17 ▼-6.71 (-1.46%) KLGD: 714,640 GTGD: 37.779 tỉ VNĐ, P2: 445.83 ▼-12.05 (-2.63%) KLGD: 1,486,410 GTGD: 77.929 tỉ VNĐ, P3: 445.59 ▼-12.29 (-2.68%) KLGD: 2,023,370 GTGD: 96.466 tỉ VNĐ kể cả giao dịch thỏa thuận, Vn-Index đã bị người tình - chàng trai trẻ HaSTC-Index bỏ rơi lại phía sau. Nhà đầu tư NN mua vào 942.020 CP, bán ra 153.110CP chênh lệnh 788.910 ngoài ra họ còn giao dịch thỏa thuận cùng khối 53.570 PVD và 47000 REE. Chi tiết...

Các chỉ báo cơ bản của Index hai sàn đều đang chống lại thị trường.

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 1.125 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 2.146.810 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -86,5%, bình quân 1.908 CP/lệnh. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 40.080 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 103.629.630 đơn vị, so với phiên trước tăng 62,67%, bình quân 2.586CP/lệnh. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -101.482.820 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -47.800.210 chứng khoán. Tỷ lệ lệch toàn thị trường là 1.36 tức lệnh bán BQ lớn hơn lệnh mua BQ 1.36 lần. Chi tiết ...

Tan tác sau ”vụ nổ bom nguyên tử” - tăng giá xăng, cả phe mua và phe bán tuyệt vọng nhìn bảng điện tử:P1: 461.31 ▼-9.51 (-2.01%) KLGD: 875,300 GTGD: 46.543 tỉ VNĐ; P2: 458.11 ▼-12.71 (-2.69%) KLGD: 1,567,340 GTGD: 74.835 tỉ VNĐ, P3: 457.88 ▼-12.94 (-2.74%) KLGD: 2,049,990 GTGD: 97.045 tỉ VNĐ. Chi tiết ....

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 5.504 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 15.905.780 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -58,81%, bình quân 2.890CP/lệnh. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 28.906 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 63.705.990 đơn vị, so với phiên trước tăng 16,5%, bình quân 2.204 CP/lệnh. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -47.800.210 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -16.062.040 chứng khoán. Tỷ lệ lệch B/M toàn thị trường là 0,76 tức lệnh bán bình quân bằng 0,76 lần lệnh mua.Chi tiết ....

Trận chiến có xu hướng giằng co thì phút thứ 31, tin được công bố là Bộ tài chính tăng giá xăng dầu lên 4.500đ/lít như quả bom nguyên tử thả vào giữa thị trường chứng khoán. Đóng cửa sụt mất -12.23 điểm tương đương -2.53% với dư bán ngập tràn bảng điện và dư mua trống trơn. SSI - phao cứu sinh cuối cùng của thị trường cũng tan tành sau vụ nổ. Khối lượng giao dịch hôm nay là 14,164,760 cổ phiếu, nhà đầu tư NN mua 8,505,940 CP. Tại chiến trường SSI là 7,000,970CP được giao dịch trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua 6,477,330 Cp. Room của SSI sau giao dịch này là 532,280 CP. Dấu chấm hết cho mọi nỗ lực. Chi tiết....Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.